אחר עדכון אחרון 20 מרץ 2018
אלכוהול כלורהקסידין טבע
ALCOHOL CHLORHEXIDINE TEVA
פעילות רפואית

לחיטוי עור שלם, במיוחד לפני ביצוע פעולות חודרניות, לחיטוי טבור בילודים ולחיטוי מדי חום.  קבוצה תרפויטית: תכשירים אנטיספטיים.

צורת מתן

שימוש חיצוני

צורת מינון

 תמיסה

מרכיב פעיל וחוזק
0.5%W/V  CHLORHEXIDINE GLUCONATE
70%V/V   ISOPROPANOL
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר כפי שאושר 

באתר משרד הבריאות.