מחלת הסרטן וטיפול תומך עדכון אחרון 20 מרץ 2018
אנסטרוזול טבע ®
ANASTROZOLE TEVA ®
פעילות רפואית

טיפול בסרטן שד מתקדם אצל נשים לאחר תקופת הבלות.   קבוצה תרפויטית: מעכבי האנזים ארומטאז.

צורת מתן

נטילה דרך הפה

צורת מינון

טבליות

מרכיב פעיל וחוזק
1MG  ANASTROZOLE
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר כפי שאושר 

באתר משרד הבריאות.