מחלת הסרטן וטיפול תומך עדכון אחרון 27 מרץ 2018
בלסטווין ®PF
BLASTOVIN ® PF
פעילות רפואית

לטיפול בסוגים מסוימים של סרטן. קבוצה תרפויטית: תכשירים אנטי-נאופלסטיים, אלקלואידים מווינקה.

צורת מתן

הזרקה לווריד

צורת מינון

 תמיסה להזרקה

מרכיב פעיל וחוזק
1MG / 1ML  VINBLASTINE SULFATE
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר כפי שאושר 

באתר משרד הבריאות.