אחר עדכון אחרון 9 אפר 2018
איקאקלומין
IKACLOMIN
פעילות רפואית

משמש לטיפול בסוגים מסוימים של אי פוריות בנשים שאינן מבייצות כראוי. קבוצה תרפויטית: אנטיאסטרוגן לטיפול באי-פוריות.

צורת מתן

נטילה דרך הפה

צורת מינון

טבליות 

מרכיב פעיל וחוזק

CLOMIFENE CITRATE 50MG

מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר כפי שאושר 

באתר משרד הבריאות.