אחר עדכון אחרון 17 אפר 2018
פאפאוורין טבע להזרקה
PAPAVERINE TEVA INJECTION
פעילות רפואית

Antispasmodic in visceral spasm, e.g. gastrointestinal colic, biliary and urinary tract spasms. Peripheral vascular disease with vasospastic element. Vascular spasm associated with acute myocardial infarcion, angina pectoris, peripheral and pulmonary embolism.

צורת מתן

הזרקה תוך-שרירית או תוך ורידית 

צורת מינון

תמיסה להזרקה  

מרכיב פעיל וחוזק

PAPAVERINE HYDROCHLORIDE 40MG / 2 ML

מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר כפי שאושר 

באתר משרד הבריאות.