אחר עדכון אחרון 23 אפר 2018
פרופיל תיוציל
PROPYL-THIOCIL
פעילות רפואית

לטיפול בפעילות-יתר של בלוטת התריס (תירואיד). קבוצה תרפויטית: האנטיתירואיד (Anti-thyroid). 

צורת מתן

נטילה דרך הפה

צורת מינון

טבליות  

מרכיב פעיל וחוזק

PROPYLTHIOURACIL 50MG

מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר כפי שאושר 

באתר משרד הבריאות.