אחר עדכון אחרון 23 אפר 2018
רקטוצורין פתילות
RECTOZORIN SUPPOSITORIES
פעילות רפואית

הקלה בכאבי טחורים. קבוצה תרפויטית: תכשירים לטיפול בטחורים לשימוש חיצוני.

צורת מתן

מתן רקטלי

צורת מינון

פתילות 

מרכיב פעיל וחוזק
100MG BENZOCAINE
100MG BISMUTH SUBGALLATE
5MG MENTHOL
20MG TANNIC ACID
150MG THYMOL BIIODIDE
100MG ZINC OXIDE
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר כפי שאושר 

באתר משרד הבריאות.